Дијагностички Центар

ОДЕЛ ЗА ДИЈАГНОСТИКА И ЛЕКУВАЊЕ ВО НЕФРОЛОШКИ КАБИНЕТ

 • Третман на артериска хипертензија
 • Инфекции на уринарните патишта
 • Акутен и хроничен цистит
 • Акутен и хроничен пиелонефрит
 • Бубрежна калкулоза
 • Дијабетична нефропатија
 • Следење на гломерулонефрити
 • Адултна полоцистична бубрежна болест (конзервативен третман)
 • Следење на хронична и акутна бубрежна болест
 • Бенигна хипертрофија на простата
 • Промена на уринарен катетар и лаважа (промивка) на бешика
 • Интервенции под контрола на ултразвук
 • ЕКГ
 • Ехотомографија на абдоминален и урогениателен систем
 • Ехотомографија на тироидна жлезда
 • Ехотомографија на тестиси
 • Ехотомографија на простата
 • Ехотомографија на гради
 • 24 часовен Холтер ЕКГ мониторинг
 • 24 часовен мониторинг на артерискиот крвен притисок
 • Доплер на крвни садови на бубрег