Day Hospital

ДНЕВНА БОЛНИЦА

  • Дијагноза, следење и третман на акутни и хронични состојби за кои не е потребен болнички престој во текот на ноќта (респираторни заболувања, кардиоваскуларни заболувања, нефролошки заболувања)
  • Интравенска и интрамускулна апликација на терапија
  • Поставување и одржување на уринарен катетар
  • Тоалета и преврска на рани