ЗА НАС

DiamedДиамед е Специјална болница за нефрологија и хемодијализа која обезбедува грижа за болни со бубрежни заболувања, бубрежна слабост и болни кои се на хроничен програм на хемодијализа. Ние вложуваме напори да го подобриме квалитетот на животoт на болните со современа медицинска/лекарска грижа и терапија, индивидуална грижа, водење и следење за секој болен.

Диамед Специјалната болница за нефрологија и хемодијализа започна со работа на  ….   со ….   апарати за хемодијализа (HD Surdial 55 plus, произведени во Нипро – Јапонија)       и со     болни на редовен програм на хемодијализа. До април 2013г. има       апарати за дијализа и  …..    болни на хемодијализа.

Во Диамед се трудиме да развиеме нови иницијативи и позитивен пристап на општеството кон терапијата со хемодијализа.

Диамед има ….    вработени од кои ….  лекари и ….   медицински сестри, кои сите заедно обезбедуваат врвна грижа за болните и ги докажуваат темелните вредности на болницата и тимот вработени.

Нашата причина зошто постоиме - Беспрекорна услуга: опслужување на другите

Интегритет/сеопфатност: ние го кажуваме тоа во што веруваме и го остваруваме тоа што го кажуваме. Ни веруваат затоа што имаат доверба во нас.

Тим: еден за сите, сите за еден! Ние работиме заедно, делиме заеднички цели.

Континуирано/постојано подобрување и развој: никогаш не седиме мирни, не се задоволуваме со постигнатото.

Одговорност:  ние не велиме “тоа не е моја грешка ” или “тоа не е моја работа”. Превземаме одговорност за нашите ветувања, земаме удел во резултатите.

Остварување/реализација: правиме разлика. Се чувствуваме наградени, секој посебно и како тим, бидејќи она што го работиме е во согласност со нашите цели и сништа.

Со грижа и ентузијазам работиме. Знаеме дека дијализата е тешка работа за болните и за вработените. Затоа се трудиме да за нашите болни и за нас вработените дијализата ја направиме што помалку стрестна и полесно прифатлива.

Поради овие работи Диамед се разликува од останатите центри и болници за дијализа.

Од почетокот на Диамед во ….година болницата постојано се развива.

Поликлиниката Диамедикал започна со работа во  ……    г. Во склоп на поликлиниката работи ординација по општа медицина, избор на матичен лекар, дневна болница и домашна посета. Специјалистичката ординација по медицина на трудот обезбедува систематски прегледи, спирометрија, аудиометрија, ЕКГ.