• Хемодијализа
 • Дијагностички Центар
 • Лабораторија
 • Дневна болница
 • Диамедикал
 • Хемодијализа

  Хемодијализа на бубрези

 • Дијагностички Центар

  Дијагностички центар

 • Лабораторија

  Биохемиска лабораторија

 • Дневна болница

  Дневна болница

 • Диамедикал

  ПЗУ Диамедикал

diamed_centar

 

ZGJIDHJE TË PLOTË PËR VESHKAT TUAJA

 • Qendra diagnostike
 • Kabineti për diagnostike jo invazive
 • Kabineti për diagnostike invazive
 • Spital ditor
 • Sallë mini kirurgjikale për krijimin  e aksesit vaskulare dhe  venodosjen e kateterve
 • Vizitë në shtëpi
 • Laboratorike biokimike
 • Qendër për hemodializë